Troeven van onze tienerschool?

 • samenwerkend leren in heterogene groepen (leeftijdsdoorbrekend)
   
 • gedeelde instructie- en werkruimtes
   
 • gemeenschappelijke themadagen: alle jaren werken vanuit hun doelen rond een gemeenschappelijk onderwerp of probleemstelling
   
 • gemengd lerarenteam (klasleerkrachten van T1 en T2 + vakexperten van T3 en T4), wat zorgt voor een begeleide overgang naar de bovenbouw
   
 • Engels vanaf het zesde leerjaar: tieners T1 (het 6de leerjaar) krijgen reeds het vak Engels
   
 • CLIL: het volgen van een vak in een andere taal
   
 • de optie zee- en watersporten onder begeleiding van ervaren leraren/ instructeurs
   
 • continuïteit op het vlak van zorg, waardoor de tieners 4 jaar opgevolgd worden en er dus geen breuk is tussen het 'lager' en het 'secundair'
   
 • Exentra (traject voor hoogbegaafden of wie wil ‘versnellen’)
   
 • Kleine klasgroepen om optimaal ons project te kunnen verwezenlijken
   
 • Mix van digitaal leren en methodes: elke tiener krijgt op school een chromebook ter beschikking.