Waarom een tienerschool?

Waarom een tienerschool? - Einstein

Zachte overgang van lager naar secundair

Onderzoek heeft aangetoond dat het welbevinden van vele tieners in het eerste jaar secundair onderwijs significant daalt.

De overgang van het lager naar het secundair onderwijs verloopt voor vele Vlaamse tieners te bruusk: ze gaan van 1 naar pakweg 10 leraren, ze moeten vaak plots veel zelfstandiger zijn, ze moeten kunnen plannen en organiseren, examens voorbereiden, … daarenboven verschillen leerinhouden en didactiek binnen lager en middelbaar onderwijs nog te veel van elkaar.

Een 4-jarige structuur binnen de tienerschool zorgt dat de groep 10 – 14 jarigen volgens leerlijnen kunnen werken, dat ze begeleid worden in de groei naar zelfstandigheid, dat ze van een gemengd lerarenteam les krijgen (zowel hun leerkrachten lager onderwijs als vakexperten van het secundair) en dat ze kunnen werken in groepen los van leeftijdscategorie. 

Inzetten op maattraject

De onderwijsvernieuwing heeft ervoor gezorgd dat de studiekeuze in het secundair uitgesteld wordt tot einde van het 2de middelbaar (leeftijd ca. 14j).
Tieners krijgen op die manier nog 2 jaar de tijd om te verkennen, ontdekken en te groeien.

Binnen een tienerschool kunnen er heterogene groepen gevormd worden op basis van interesses en vaardigheden , en niet enkel op basis van leeftijd. Dit betekent concreet dat er groepen kunnen ontstaan waar leerlingen van 10j – 14j bijvoorbeeld aan een gelijkaardig  basispakket werken, met daarbij de nodige differentiatie (remediëren, versterken, uitdiepen).
Zo’n aanpak heeft zowel voordelen voor leerlingen die extra rijping nodig hebben, als voor leerlingen die als het ware al ‘klaar’ zijn met het basisonderwijs en willen ‘versnellen’.

Leeftijdscategorie van de 'jonge tieners'.

De leeftijdscategorie 10j – 14j zou volgens sommige hersenwetenschappers gelijklopende noden hebben. Deze leeftijdscategorie vormt de ‘brug’ tussen de kinderleeftijd waarin basisvaardigheden zich ontwikkelen en de adolescentie waar de jongere reeds complexe vaardigheden verwerft.

De leeftijdscategorie 10j – 14j, de vroege adolescentie, zou daarbij een belangrijke brugperiode zijn tussen basisvaardigheden en complexe vaardigheid.

Om te komen tot een succesvolle ontplooiing bij deze leeftijdsgroep, raadt o.a. hersenwetenschapper Jelle Jolles aan om in te zetten op steun, sturing en inspiratie, en dat in een betekenisvolle context.

Tienerschool