Onze troeven

Tienerschool De Haan Bredene Oostende Blankenberge eerste graad secundair onderwijs
 • samenwerkend leren in heterogene groepen (leeftijdsdoorbrekend)
   
 • gedeelde, open instructie- en werkruimtes
   
 • gemeenschappelijke themadagen: alle jaren werken vanuit hun doelen rond een gemeenschappelijk onderwerp of probleemstelling
   
 • Engels op een hoog niveau. Leerlingen krijgen veel Engels in het SO. Vanaf het eerste 2u. en een zaakvak in het Engels … en zelfs Engels vanaf het zesde leerjaar krijgen ze in Einstein het vak Engels
   
 • CLIL: het volgen van een vak in een andere taal: Aandrijkskunde in het Engels
   
 • Sportieve school
  - veel extra sport-de optie zee- en watersporten onder begeleiding van ervaren leraren/ instructeurs
  de optie Dans onder begeleiding van ervaren leraren/ instructeurs
  de optie Voetbal onder begeleiding van ervaren leraren/ instructeurs
   
 • continuïteit op het vlak van zorg, waardoor de tieners opgevolgd worden en er dus geen breuk is tussen het 'lager' en het 'secundair'
   
 • Exentra (traject voor hoogbegaafden of wie wil ‘versnellen’)
   
 • Kleine klasgroepen om optimaal ons project te kunnen verwezenlijken
   
 • Mix van digitaal leren en moderne andere methodes: elke tiener krijgt op school een chromebook ter beschikking.
Tienerschool aan de kust Bredene De Haan Blankenberge